Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Μπλόκο στην Deutsche Telecom για τον ΟΤΕ


Την άρση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ, ώστε να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις, ζήτησαν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τέντε, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,  Νίκος Χουντής, και ο βουλευτής Παναγιώτης Λαφαζάνης με αναφορά που κατέθεσαν και η οποία ανατέθηκε σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκειμένου να την μελετήσει.

Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή....

από τη στιγμή που επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο αρμόδιος Επίτροπος ανακοίνωσαν πριν από λίγες ημέρες πως δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες κατά τη μεταβίβαση ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού στη γερμανική εταιρεία Deutsche Telecom.
Η υπόθεση δεν είναι δυνατόν να περάσει στο αρχείο ούτε να αγνοηθεί από τη στιγμή που υφίσταται σαφές νομικό ζήτημα. Την ώρα που η υπόθεση «Siemens» βρίσκεται στο επίκεντρο με την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής να εξετάζει εξαρχής το σκάνδαλο, είναι προφανές πvς τίθεται επί τάπητος και πάλι η μεταβίβαση- ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ τουλάχιστον όσον αφορά στο σκέλος της συνδιαλλαγής με τον γερμανικό κολοσσό.

Το σκεπτικό της προσφυγής αφορά στους μικρομετόχους του ΟΤΕ, των οποίων τα συμφέροντα δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά τη μεταβίβαση, στη βάση της κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία και έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο.


Στην αναφορά τονίζεται ότι:


-Η κοινοτική Οδηγία 2004/25 επιβάλλει «στο πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει τον έλεγχο μιας εταιρείας την υποχρέωση να απευθύνει προσφορά σε όλους τους κατόχους τίτλων της εν λόγω εταιρείας για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών τους σε δίκαιη τιμή.»


-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι: «δεν έχουν εφαρμοστεί ορθά οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, και ιδίως οι διατάξεις που αφορούν …την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων …. Συν τοις άλλοις, η δυνατότητα των κρατών μελών να παρεκκλίνουν από τις εν λόγω διατάξεις έχει ερμηνευθεί κατά τρόπο πολύ διασταλτικό.»

-Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά «να εμποδιστεί το παράνομα συσταθέν Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ να λαμβάνει μείζονος σημασίας αποφάσεις, που αλλοιώνουν την κατάσταση των εταιρειών του ομίλου.» και να περιφρουρηθούν «τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και χιλιάδων μικρομετόχων αλλά και πολλών ασφαλιστικών ταμείων που έχουν μετοχές του ΟΤΕ στο χαρτοφυλάκιό τους.»


Όσον αφορά την κοινοτική οδηγία 2004/25 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς εξασφαλίζει την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων (μικρομετόχων) μέσω της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης και την υποχρέωσης υποβολής δημόσιας προσφοράς. Η Οδηγία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον Νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ106, 30/5/2006).

   
Από την άλλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή τόνισε ότι: «δεν έχουν εφαρμοστεί ορθά οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, και ιδίως οι διατάξεις που αφορούν την υποχρεωτική προσφορά, την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων και την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων. Συν τοις άλλοις, η δυνατότητα των κρατών μελών να παρεκκλίνουν από τις εν λόγω διατάξεις έχει ερμηνευθεί κατά τρόπο πολύ διασταλτικό.»

Από την προκαταρκτική εξέταση της Επιτροπής φαίνεται ότι δεν έχουν εφαρμοστεί ορθά οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, και ιδίως οι διατάξεις που αφορούν στην υποχρεωτική προσφορά, την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων και την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων. Συν τοις άλλοις, η δυνατότητα των κρατών-μελών να παρεκκλίνουν από τις εν λόγω διατάξεις έχει ερμηνευθεί κατά τρόπο πολύ διασταλτικό.