Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Ο ΟΤΕ προχωρά σε αναβάθμιση των ADSL ταχυτήτων σε όλη τη χώρα

Ήδη απ' το 2006 το δίκτυο ADSL του ΟΤΕ φέρνει την ευρυζωνικότητα ήδη σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά κι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Στο δίκτυο ADSL του ΟΤΕ υπάρχουν πάνω από 1,5 εκατ. εγκατεστημένες πόρτες ADSL σε περισσότερα από 1.500 διαφορετικά σημεία πανελλαδικά.
Οι σχεδιαζόμενες αναβαθμίσεις αφορούν τα εξής:
  • Όσοι έχουν 2 Mbps θ' απολαμβάνουν διπλάσια ταχύτητα upload,
  • Όσοι έχουν 8 Mbps θ' αποκτήσουν αναβαθμισμένες ταχύτητες έως 24 Mbps,
  • Όσοι έχουν 24 Mbps θα επωφεληθούν απ' τη νέα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική που θ' ανακοινωθεί κατά την έναρξη των αναβαθμίσεων.
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω αναβάθμισης, οι νέες προσφερόμενες ταχύτητες θα είναι οι εξής:
  • 2 Mbps/512 Κbps
  • έως 24 Mbps/1 Mbps
Οι παραπάνω αναβαθμίσεις αφορούν τόσο νέους όσο και τους υφιστάμενους πελάτες, οικιακούς κι επιχειρησιακούς, λιανικής και χονδρικής.