Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Παράνομη η πώληση του ΟΤΕ στους Γερμανούς

Με ηχηρή ανατροπή απειλείται, ευθέως, η συμφωνία μεταβίβασης των μετοχών του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom, καθώς η Κομισιόν εμφανίζεται σίγουρη ότι δεν έχουν εφαρμοστεί οι απαρέγκλιτες διατάξεις της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας.
Σε οικονομικό επίπεδο, η τοποθέτηση αυτή της Κομισιόν όχι μόνο ματαιώνει την προσπάθεια των Γερμανών να εξαγοράσουν επιπλέον μετοχές του ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ, όχι μόνο θέτει θέμα επανεξέτασης της ίδιας της αρχικής συμφωνίας πώλησης, αλλά κινεί και τη διαδικασία αποζημίωσης των μικρομετόχων του Οργανισμού, μεταξύ των οποίων καταγράφονται και πολλά ασφαλιστικά ταμεία.
Σε πολιτικό επίπεδο...

φαίνεται να λύνει τα χέρια του πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, για την αύξηση του ελέγχου στον ΟΤΕ, σύμφωνα με σχετική προεκλογική δέσμευση, αλλά, ταυτόχρονα, δυσχεραίνει τις κινήσεις τους σε σχέση με τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας, που σε μεγάλο ποσοστό περνά και από το Βερολίνο.

Ειδικότερα, για μη σωστή εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς κάνει λόγο ο αρμόδιος επίτροπος, Μισέλ Μπαρνιέ, σε απάντησή του στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Χουντή, σχετικά με την πώληση του ΟΤΕ στη γερμανική Deutsche Telekom (DT), της οποίας τον έλεγχο έχει το γερμανικό Δημόσιο.

Ο Γάλλος Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς, αποκαλύπτει ότι η ΕΕ στις 22 Οκτωβρίου 2009 έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία παράβασης εναντίον της Ελλάδας, επειδή κατά την πώληση του ΟΤΕ στην DT δεν έχουν εφαρμοστεί ορθά οι διατάξεις της οδηγίας 2004/25 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς και ιδίως οι διατάξεις που αφορούν την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ν. Χουντής, στην ερώτησή του τόνιζε:

«Κατά τη διαδικασία ακρόασης των υποψηφίων Επιτρόπων, ο κ. Μπαρνιέ απαντώντας σε ερώτησή μου σχετικά με καταγγελίες ότι αγνοήθηκαν τα δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων κατά την πώληση του ΟΤΕ στην DT δεσμεύτηκε πως το θέμα θα επανεξεταστεί και θα φροντίσει ώστε να εφαρμοστεί σωστά η κοινοτική νομοθεσία. Η μη υποβολή δημόσιας προσφοράς κατά την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΤΕ στην DT, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ106, 30.5.2006), έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/25/EK, με συνέπεια την καταπάτηση των δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μετόχων του ΟΤΕ δηλαδή 108.000 φυσικών προσώπων, 4.000 νομικών προσώπων μεταξύ των οποίων και ασφαλιστικών ταμείων εργαζομένων, τα οποία απώλεσαν τεράστια ποσά.

Θα πρέπει κανείς να λάβει ακόμη υπόψη ότι ήδη ο Σύλλογος Μετόχων Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει καταγγείλει την μη υποβολή δημόσιας προσφοράς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, νωπές είναι ακόμη οι δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης, ως αντιπολίτευση, που είχαν καταγγείλει το Ν.3461/2006 και την παρανομία που διαπράττονταν εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων και των υπόλοιπων μικρομετόχων του ΟΤΕ.

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ευθύνες έχει και η ίδια η Κομισιόν, αφού έχουν ήδη παρέλθει 18μήνες από την πώληση του ΟΤΕ στην DT χωρίς οι υπηρεσίες της να έχουν προβεί σε κάποια ουσιαστική ενέργεια και τώρα κινητοποιείται έστω και καθυστερημένα.»

Στην απάντησή του ο κ. Μπαρνιέ, εξ ονόματος της Ευρ. Επιτροπής αναφέρει:

«Κατόπιν της καταγγελίας από τον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών, η οποία αφορά την απόκτηση του ελέγχου του ΟΤΕ, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2009, και ζήτησε να αποσαφηνιστεί, μεταξύ άλλων, γιατί στην περίπτωση της απόκτησης μετοχών του OTE από την DT δεν ενεργοποιήθηκε η υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς, καθώς και πώς έχει εξασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων των μειοψηφούντων μετόχων. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη λάβει απάντηση.

Από την προκαταρκτική εξέταση της Επιτροπής φαίνεται ότι δεν έχουν εφαρμοστεί ορθά οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, και ιδίως οι διατάξεις που αφορούν την υποχρεωτική προσφορά, την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων και την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων. Συν τοις άλλοις, η δυνατότητα των κρατών μελών να παρεκκλίνουν από τις εν λόγω διατάξεις έχει ερμηνευθεί κατά τρόπο πολύ διασταλτικό.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί τα θέματα αυτά και δεν θα παραλείψει να δώσει συνέχεια τους προσεχείς μήνες.»

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=112066&cid=6