Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Πρόστιμα ύψους 582.100 ευρώ σε 28 επιχειρήσεις

 • Πρόστιμα για αθέμιτη εμπορική πρακτική
 • ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε. Παραπλανητική εμπορική πρακτική 95.000 €
Την επιβολή προστίμων, ύψους 582.100 ευρώ, σε 28 επιχειρήσεις αποφάσισε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή.  
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου:
 1. Σε βάρος εταιρείας ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού επιβλήθηκε, ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών χρηματικό πρόστιμο ύψους 95.000 € για καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 9γ "Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών" του Ν.2251/94, σε συνδυασμό με το άρθρο 9στ εδάφιο ε' του ιδίου νόμου για παραπλανητική εμπορική πρακτική. Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρεία πρόβαλε στο ηλεκτρονικό της κατάστημα την διάθεση προς πώληση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην τιμή των 2,10 €, τα οποία εντούτοις δεν διέθετε σε αρκετές ποσότητες, ούτε γνωστοποιούσε στους καταναλωτές που επιδίωκαν να τα παραγγείλουν τους οποιουσδήποτε εύλογους λόγους για τους οποίους δεν θα μπορούσε τελικά να τα προμηθεύσει.
 2. Σε βάρος τεσσάρων εμπορικών εταιρειών εκδόθηκαν οκτώ αποφάσεις με τις οποίες καταλογίστηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 95.000 €, ύστερα από καταγγελίες και αυτεπάγγελτους ελέγχους, για παραβιάσεις των διατάξεων για τις "Συμβάσεις από απόσταση" του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.
 3. Σε βάρος έξι εμπορικών εταιρειών εκδόθηκαν εννέα αποφάσεις, με τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 142.500 € για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α Ζ3-2810/2004 "Γενική ασφάλεια Προϊόντων" και του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α Ζ3-2019/2008 "Απόφαση απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά μαγνητικών παιχνιδιών τα οποία δεν φέρουν προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν για την ασφάλεια των παιδιών". Οι εταιρείες διέθεσαν στην αγορά ανασφαλή προϊόντα (παιγνίδια) και δεν συνεργάστηκαν με τις αρμόδιες αρχές, για την αποτροπή κινδύνων που παρουσίασαν προϊόντα που είχαν διαθέσει στην αγορά. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από κλιμάκια των Νομαρχιών και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
 4. Σε βάρος δέκα οκτώ (18) εμπορικών εταιρειών εκδόθηκαν δέκα εννέα (19) αποφάσεις επιβολής χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους 116.000 για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.2251/94 "Προστασία των Καταναλωτών", γιατί διέθεσαν στην αγορά παιδικά ενδύματα τα οποία δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008 "Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων-κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης στα παιδικά ενδύματα-προδιαγραφές" (βλ. πίνακα ΙV). Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από κλιμάκια των Νομαρχιών και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
 5. Σε βάρος δέκα κέντρων αισθητικής και ινστιτούτων αδυνατίσματος εκδόθηκαν δέκα τέσσερις αποφάσεις, με τις οποίες επιβλήθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-1262/2007 χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 133.600 € για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 2 στοιχεία (α), (β), (στ), (η), 3 παρ. 1 και 4 παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-1262/2007 (βλ. πίνακα V). Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά τη διερεύνηση καταγγελιών καταναλωτών και αυτεπάγγελτους ελέγχους.
 • ►Πρόστιμα για αθέμιτη εμπορική πρακτική
 • ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε. Παραπλανητική εμπορική πρακτική 95.000 €
 • ►Πρόστιμα για πωλήσεις από απόσταση 
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) 10.000€
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) 10.000€
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94) 15.000€ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94) 15.000€
 • ΚΑΛΛΙΓΑ Α.Ε. Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94) 15.000€
 • A & D A.E. Μη επιστροφή τιμήματος σε καταναλώτρια η οποία άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης (Άρθρο 4 §10, Ν.2251/94) 10.000€
 • A & D A.E. Μη ενημέρωση καταναλώτριας για το δικαίωμα υπαναχώρησης και τον τρόπο άσκησής του, ούτε κατά το προσυμβατικό στάδιο ούτε κατά την παράδοση του προϊόντος (Άρθρο 4 §2 και §9, Ν.2251/94) 10.000€
 • A & D A.E. Μη ενημέρωση καταναλώτριας για το δικαίωμα υπαναχώρησης και τον τρόπο άσκησής του, ούτε κατά το προσυμβατικό στάδιο ούτε κατά την παράδοση του προϊόντος (Άρθρο 4 §2 και §9, Ν.2251/94) 10.000€
 • Πρόστιμα για ανασφαλή προϊόντα
 • JUMBO AEE Παιδικά παιχνίδια χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 120.000 €
 • ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε "REX STAR" Παιδικά παιχνίδια laser 4.500 €
 • Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε Μαγνητικό παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 5.000 €
 • ΛΙΟΚΗ Δ. ΗΡΑΚΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε Μαγνητικό παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 5.000 €
 • ΥΙΟΙ Ρ. ΑΚΟΥΑΡΟΝΗ Ο.Ε Μαγνητικό παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 5.000 €
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΙΡ. Ο.Ε Κερί σε σχήμα μπισκότου 3.000 €
 • ►Πρόστιμα για αθέμιτη εμπορική πρακτική 
 • ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε. Παραπλανητική εμπορική πρακτική 95.000 €
 • ►Πρόστιμα για πωλήσεις από απόσταση
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) 10.000€
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94) 10.000€
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94) 15.000€
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94) 15.000€
 • ΚΑΛΛΙΓΑ Α.Ε. Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94) 15.000€
 • A & D A.E. Μη επιστροφή τιμήματος σε καταναλώτρια η οποία άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης (Άρθρο 4 §10, Ν.2251/94) 10.000€
 • A & D A.E. Μη ενημέρωση καταναλώτριας για το δικαίωμα υπαναχώρησης και τον τρόπο άσκησής του, ούτε κατά το προσυμβατικό στάδιο ούτε κατά την παράδοση του προϊόντος (Άρθρο 4 §2 και §9, Ν.2251/94) 10.000€
 • A & D A.E. Μη ενημέρωση καταναλώτριας για το δικαίωμα υπαναχώρησης και τον τρόπο άσκησής του, ούτε κατά το προσυμβατικό στάδιο ούτε κατά την παράδοση του προϊόντος (Άρθρο 4 §2 και §9, Ν.2251/94) 10.000€
 • ►Πρόστιμα για ανασφαλή προϊόντα 
 • JUMBO AEE Παιδικά παιχνίδια χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 120.000 €
 • ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε "REX STAR" Παιδικά παιχνίδια laser 4.500 €
 • Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε Μαγνητικό παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 5.000 €
 • ΛΙΟΚΗ Δ. ΗΡΑΚΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε Μαγνητικό παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 5.000 €
 • ΥΙΟΙ Ρ. ΑΚΟΥΑΡΟΝΗ Ο.Ε Μαγνητικό παιχνίδι χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση 5.000 €
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΙΡ. Ο.Ε Κερί σε σχήμα μπισκότου 3.000 €
 • ►Πρόστιμα για ανασφαλή παιδικά ενδύματα 
 • ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ "LAPIN" Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
 • ALOUETTE A.E Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
 • SAM A.E Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
 • ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
 • GREBEL ABEE Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
 • VF HELLAS A.E Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
 • ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΡΟΥΝΙ ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΟΥΣΙΟΝ Α.Ε Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
 • SHOP & TRADE A.E Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
 • ENERGIGER΄S Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 3.000 €
 • ΜΙΝΙ RAXEVSKY Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 5.000 €
 • JUMBO AEE Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 36.000 €
 • ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα με κορδόνια 4.000 €
 • MODA MAGNUM A.E Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 9.000 €
 • ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ Α.Ε Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 5.000 €
 • CHAMPION EUROPE SpA Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 5.000 €
 • Β. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 5.000 €
 • ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 5.000 €
 • CARAMEL A.E Μη ασφαλή παιδικά ενδύματα με κορδόνια 15.000 €
 • ►Πρόστιμα σε κέντρα αισθητικής
 • EVEXIA REVIVE COSMETICS Ε.Π.Ε ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ " ΑΡΘΡΟ 3 § 2 (μη αποδοχή καταγγελίας της σύμβασης) " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 3.600 " ΑΡΘΡΟ 3 § 2 (μη αποδοχή καταγγελίας της σύμβασης) " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 10.000 " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 3.000 " ΑΡΘΡΟ 3 § 2 (μη αποδοχή καταγγελίας της σύμβασης) " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 10.000
 • ΠΡΙΝΟΥ ΣΛΙΜΙΝΓΚ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 16.000 " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (β) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000
 • ΝΙΟΥΦΟΡΜ ΣΛΙΜ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (β) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000
 • ΣΛΙΜΙΝΓΚ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (β) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000
 • ΝΙΟΥΤΟΝ Ε.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (β) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000
 • BODYLINE ΣΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 20.000
 • M.L.C ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ Ε.Π.Ε ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ " ΑΡΘΡΟ 4 § 2 (μη επιστροφή χρημάτων) 18.000
 • EVEXIA DIVINE BEAUTY CENTER Ε.Π.Ε " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α), (β), (στ), και (η) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 5.000
 • D.N.A ΙΝΤΕΑΛ ΛΑΪΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (β) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000
 • ΝΟΥΤΡΙΣΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ε " ΑΡΘΡΟ 2 στοιχεία (α) και (β) " ΑΡΘΡΟ 3 § 1 8.000 ΣΥΝΟΛΟ 133.600
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=154398